Julgeolekupoliitika

 Kõiki Kaupluse külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda Ostja andmeid kolmandale osapoolele.

Esitades teadlikult valeandmeid, eemaldatakse Ostja kaupluse kliendite nimekirjast, ilma põhjendamata. Müüja ei vastuta Ostja valede andmete sisestamise ja sellega kaasnevate võimalike kulude eest.

Ostja ja Müüja vahel Kaupluse toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Maakohtusse.