Kokkuleppe tingimused

emapood.eu poodi Kokkuleppe tingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Ostja) ja ostukeskkonna emapood.eu (edaspidi Kauplus) omaniku Desta OÜ (edaspidi Müüja) vahel Inerneti kaupluse vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kaupluse vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Tooted

2.1. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

2.2. Kaupluses olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.

2.3. Toodete kirjeldused ei pruugi olla korrektsed ja võivad sisaldada vigu.

3. Toodete eest tasumine

3.1.  Ettemaksuarve saadetakse kliendile tellimuse kinnitusena e-maili peale. Klient on kohustatud enne ettemaksuarve tasumist kontrollima, et andmed vastavad tellimusele. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu ettemaksuarvel näidatud summa on laekunud Müüja arvelduskontole. Kui raha ei laeku maksetähtaja jooksul, siis tellimus ja ettemaksuarve tühistatakse. Maksetähtaeg on 24 tundi alates ettemaksuarve saatmist.

4. Toodete tarnimine

4.1. Toote tarnimiseks kasutab Müüja vastavalt tellimusele (tarnijale) 2 võimalust: Omniva (EestiPost) , SmartPOST. Võimalik tulla ise kaupade järgi (ainult kokkuleppel).

4.2. Ostja on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5. Tagastamisõigus 14 päeva

5.1. Ostjal on Kauplusest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14 päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14 päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.

 Ostja on füüsiline isik, kes on ostnud Kauplusest kaupa või teenust eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

5.2. Ostes Kauplusest nõustub Ostja tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

5.2.1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Klient peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata.

5.2.2. Tagastamisõiguse kasutamiseks esitab Ostja taganemisavalduse e-posti aadressil admin@emapood.eu või emapood.eu lehel pärast kauba kättesaaamist 14 päeva jooksul.

5.2.3. Ostja on nõus kandma tagastamiskulusid kuni 10 EUR´i, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellimusele. Ostja on nõus kandma tagastamiskulusid kuni 10 EUR´i kaubavahetuse garantii alla juhul, kui tekib vajadus tarneda kaubad  Müüjale posti teel või kulleri teenuste abiga. Tagastada ostetud kaubad on vaja SmartPOSTi kaudu, aadressile Tallinn, Kristiine Keskus, tel. 55673904.

5.2.4. lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul) tagastada. Müüja kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) taganemisteate saamisest tagastama Ostja poolt tasutud summa.

5.2.5. 14 päevane tagastusõigus ei kehti, juhul kui Ostja on originaalpakendit rikkunud.

5.4. Ostja tagastusõigus on sätestatud vastavalt õigusaktide järgi.

5.5. Kauplus ei tagasta makstud saatmiskulud ja tagastamiskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellimusele.

6. Vastutus

6.1.Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Kauplus ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui need on tingitud asjaolust, mida Kauplus ei saanud mõjutada ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7. Muud tingimused

7.1. Kõiki Kaupluse külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda Ostja andmeid kolmandale osapoolele.

7.2. Ostja ja Müüja vahel Kaupluse toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või  Maakohtusse.